پژوهش و توسعه

درباره شرکت

 

نوین پارسیان شرکتی دانش بنیان، متعهد به تحقیق و نوآوری.

تحقیق و توسعه همواره در قلب کسب و کار ماست. به طور معمول 10 تا 15 درصد از فروش برای حفظ رهبری در فن آوریهای مختلف در زمینه تحقیق و توسعه استفاده میشود.
هم اکنون ما در حال انجام تحقیقات بر روی محاسبات ، طراحی و تولید اسکرو کمپرسورها میباشیم.
طراحی و ساخت نرم افزار تخصصی طراحی انواع اسکرو پمپها یکی دیگر از برنامه های تحقیق و توسعه ما میباشد.
یک رابطه قوی با دانشگاه ها، به عنوان بخشی از برنامه های تحقیق و توسعه ماست. به عنوان مثال: تحلیل و حل محاسبات پیچیده ریاضی با کمک اساتید دانشگاهی در رشته های ریاضیات و مهندسی مکانیک.
پارک های علمی فناوری مکانی مناسب در جهت گره زدن علم با صنعت میباشد. هم اکنون ما عضو شرکتهای فناور در پارک علمی فناوری خراسان رضوی هستیم.
با گرفتن یک نگاه بلند مدت است که پروژه های مهندسی مبتنی بر علم استفاده میشود، از این رو برای زنده ماندن در تجارت نیاز به اعتقاد پر شور توانایی نگه داشتن خود در فناوریهای جدید است، چرا که به طور منظم در طول زمان فناوری نوپا را در تجاری سازی آن نباید دست کم گرفت.