دیافراگم ها و رینگ ها


  دیافراگم ضخامت 0.1 همراه با ورق تفلون
مورد استفاده در رگلاتور والوسیل آب بند قطر 3 *63
استفاده در توربین های v94.2 دیافراگم ضخامت 0.4
مورد استفاده در رگلاتور والوسیل برنجی والو بخار سوپرهیت
استفاده در توربین های v94.2